O domu

Historia

Dom przy Via Cassia 1200 został zakupiony przez Polską Polonię i ofiarowany Janowi Pawłowi II na audiencji w Watykanie 7 listopada 1981 roku. W zamyśle Papieża ofiarowany budynek miał być nie tylko schronieniem dla przybywających do Rzymu Polaków, lecz także “czułym punktem”  wytyczonym na mapie historii Kościoła i dziejów polskiego narodu. Składając wizytę w Domu Polskim 8 listopada 1981 roku, Jan Paweł II wskazał, że ma on służyć “polskiemu pielgrzymowaniu”, ponieważ stoi na skrzyżowaniu dróg, które wiodą do Rzymu i stąd prowadzą do Polski oraz w różne części świata. W Domu Polskim pielgrzymi znajdą nie tylko nocleg i posiłek, ale także mogą liczyć na opiekę duszpasterską i pomoc w zwiedzaniu Wiecznego Miasta. Nie bez znaczenia dla atmosfery domu jest jego wystrój, który tworzą pamiątki związane z pontyfikatem Jana Pawła II. W kaplicy sprawowana jest codzienna Msza Święta.

Pierwsi goście przybyli do Domu Polskiego już w sierpniu 1980 roku. Przebywają tu pielgrzymi indywidualni jak i w zorganizowanych grupach z Polski oraz środowisk polonijnych całego świata. W Domu Polskim pielgrzymom posługują Księża Archidiecezji Krakowskiej, Siostry Sercanki i Bracia ze Zgromadzenia Serca Jezusowego oraz personel świecki.

Goście przybywający do Domu Polskiego odnajdują w nim “skrawek ojczyzny na obczyźnie” i wymowny ślad pontyfikatu Jana Pawła II.

W Domu Polskim ma swoja siedzibie również Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II.

Poświęcenie

W dniu 8 listopada 1981 roku Ojciec św. Jan Paweł II uroczyście poświęcił Dom.

” Chcemy, ażeby ten dom służył naszemu pielgrzymowaniu, każdego człowieka, a w szczególności każdego Polaka, czy to z Polski, czy z jakiejkolwiek strony świata, żeby był miejscem, na którym ten pielgrzym się zatrzymuje, do którego przybywa, i z którego odchodzi: umocniony, podniesiony na duchu, zaprawiony do nowej nadziei. Takie jest przeznaczenie ogólne tego domu. Jest darem pielgrzymów dla pielgrzymów, darem dzisiejszego pokolenia pielgrzymów dla dzisiejszego pokolenia, ale i także dla następnych. ”

- Jan Paweł II

Media

„Tam dom Twój gdzie serce Twoje”

03-05-2021 polacywewloszech.com

Stowarzyszenie Kulturalne POLSKA W SERCU wraz z FUNDACJĄ JANA PAWŁA II oraz KOŚCIOŁEM ŚW. STANISŁAWA BM, tym razem w skromnym gronie, ale jakże uroczyście pozwoliło wielu polskim rodzinom przeżyć w sposób wyjątkowy ten bardzo ważny dzień.....

Czytaj Więcej...